Slide
Zonnepanelen voor Woningbouwcorporaties

Afvalstromen

De circulaire economie gaat onder meer over het sluiten van de grondstofkringlopen, het behouden en creëren van meervoudige waarden, een complete systeemverandering en een andere manier van denken en werken. Steeds luider is de roep om hergebruik van het brede palet aan grondstoffen centraal te stellen. Door afval te scheiden worden o.a. grondstoffen hergebruikt. In het kader van duurzaamheid, hebben wij besloten om onze afvalstromen in kaart te bergen en zijn wij begonnen met het scheiden van onze afval. Momenteel scheiden wij:

  • plastic (zoals plastic verpakkingen, metalen blikjes en drankkartons)
  • hout
  • papier/karton
  • puin
  • metaal (zoals koper, staal en aluminium)
  • chemisch afval
TOP