Kleinschaligheidsinversteringsaftrek (KIA)

Elk boekjaar heeft u te maken met de KIA. Dit is de aftrek die u jaarlijks kunt doen voor bedrijfsmiddelen. Niet alle bedrijfsmiddelen komen hiervoor in aanmerking, maar zonnepanelen vallen hier wel onder. Het bedrag dat u terugkrijgt hangt af van hoeveel u heeft geïnvesteerd. Om in 2020 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u een bedrag tussen € 2.401 en € 323.544 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming.

De KIA is een aftrekpost op uw winst. Het bedrag dat u mag aftrekken, hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.

Investeringen Aftrek
niet meer dan 2.400 euro 0%
2.401 t/m 58.238 euro 28% van het investeringsbedrag
58.239 t/m 107.848 euro 16.307 euro
107.849 t/m 323.544 euro 16.307 euro verminderd met 7,56% van het deel van
het inversteringsbedrag boven de 107.848 euro
meer dan 323.544 euro 0%
TOP