Slide

De salderingsregeling

Indien u meer stroom opwekt met uw zonnepanelen dan u gebruikt, kunt u het overschot terugleveren aan het elektriciteitsnet. Zo draagt u bij aan onze duurzame missie om fossielvrij leven mogelijk te maken. Aan het einde van het jaar verrekenen energieleveranciers de stroom die u heeft opgewekt met de stroom die u heeft afgenomen. Dit proces heeft Salderen. Het is een regeling van de Overheid.

Hoe werkt het?

Wanneer u energie opwerkt met uw zonnepanelen, verbruik u niet altijd alle stroom. Denk bijvoorbeeld aan 'overdag', wanneer er niemand bij u thuis is. Gelukkig gaat die stroom niet verloren, maar kunt u die terugleveren aan het elektriciteitsnet. Met de salderingsregeling zonnepanelen zorgt de overheid ervoor dat dit aantrekkelijk voor u is. Door de regeling krijgt u namelijk dezelfde prijs voor uw teruggeleverde stroom als de prijs die u betaalt als uw stroom afneemt.

Afbouw van de regeling

Tot 1 januari 2023 verandert er niets aan de salderingsregeling voor zonnepanelen. Echter wordt de regeling vanaf 1 januari 2023 geleidelijk afgebouwd. Dat wil zeggen dat het voordeel dat u ontvangt op uw energiebelastingen elk jaar iets minder wordt. Uiteindelijk wil de overheid dat het voordeel nul is in 2031. U ontvangt dan enkel een vergoeding voor de teruggeleverde zonne-energie (kWh). Wilt u weten hoe het zit met de huidige en toekomstige regelingen voor zonnepanelen. lees dan onze blog.

Een salderen rekenvoorbeeld

Als u 2.500 kWh stroom heeft afgenomen van uw energieleverancier, en 1.500 kWh zonnestroom heeft geparkeerd, betaalt u 2.500 – 1.500 = 1.000 kWh aan de energieleverancier.

Uw slimme meter houdt bij hoeveel stroom u opwekt, gebruikt en parkeert. Het verrekenen van de opgewekte, gebruikte en geparkeerde stroom wordt automatisch voor u gedaan door uw energieleverancier. U hoeft hier niets voor te doen mits u een slimme meter heeft. Zo profiteert u optimaal van uw eigen en goedkope zonnestroom.

TOP