Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming

Werkt u bij een woningcorporatie en wilt u de energieprestatie van uw bestaande huurwoningen verbeteren? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Regeling Vermindering Verhuuderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming).

Extra stimulans

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaf met de RVV Verduurzaming een extra impuls aan investeringen in energiebesparing in bestaande woningen binnen de gereguleerde huursector.

Investeert u in het verduurzamen van sociale huurwoningen? Door de energieprestatie met minimaal 3 stappen op de Energie-Index te verbeteren kunt u fiscaal voordeel krijgen door investeringen die u na 1 januari 2019 doet.

Heffingsvermindering

De heffingsvermindering wordt ook mogelijk voor het aardgasvrij maken van huurwoningen. Daarnaast is het uitgangspunt de heffingsvermindering te baseren op verbeteringen in de energieprestaties van een huurwoning. Dit gebeurt door het vergelijken van het niveau vóór en ná de renovatie met minimaal 3 stappen verbetering in de Energie-Index.

De nieuwe heffingsvermindering voor verduurzaming is onderdeel van de maatregelen uit het Belastingplan 2019.

Nieuwe aanmeldingen

De regeling is per 1 juli 2019 gesloten, omdat het budget op is. RVO.nl ontving meer meldingen dan het beschikbare budget. De regeling zal dan op zijn vroegst op 1 januari 2022 weer opengesteld worden voor nieuwe meldingen. Alle meldingen voorgenomen investering die we vóór 1 juli 2019 binnen hebben, neemt RVO.nl in behandeling. Als de aanmeldingen voldoen aan de voorwaarden, krijgt u een voorlopige investeringsverklaring.

Budget

Er is een jaarlijks budget heffingsvermindering voor verhuurders die investeren in verduurzaming:

  • 2019-2021: cumulatief € 156 miljoen, met een maximum van € 78 miljoen in 2019 en 2020
  • Vanaf 2022 structureel € 104 miljoen
TOP