Veiligheidsprotocol Zonmaat | Corona

Update | 1 april 2020

Als VCA** gecertificeerd bedrijf staat de veiligheid van de medewerkers en haar klanten altijd centraal. Om deze reden heeft Zonmaat de navolgende (zeer strenge) maatregelen genomen om verdere verspreiding of besmetting te voorkomen. Door de gehele organisatie worden de richtlijnen van het RIVM opgevolgd.

Dit omvat:

 1. Vestigingsmedewerkers die thuis kunnen werken, werken thuis.
 2. De reguliere installatiewerkzaamheden gaan op een veilige manier door. Om dat te bereiken worden de navolgende maatregelen genomen:

 • Reparaties of schadeherstel worden uitgesteld.
 • Medewerkers met (lichte) verkoudheidsklachten werken niet of vanuit huis. Als een huisgenoot/gezinslid verkoudheidsklachten heeft in combinatie met koorts, werken medewerkers niet of vanuit huis. Pas nadat de medewerker en huisgenoten minimaal 24 uur klachtvrij zijn, kan het werk worden hervat.
 • Monteurs hanteren 1,5 meter afstand tot bewoners en bewoners wordt gevraagd niet aanwezig te zijn in de ruimte waar een monteur werkzaam is.
 • Het kabel tracé wordt middels video-calling besproken. Nadat dit is gebeurd, wordt de bewoner gevraagd om in de woonkamer te wachten tot het werk klaar is.
 • Medewerkers onderling hebben in geen geval lichamelijk contact en schudden geen handen. 
 • Bij inplannen wordt de bewoner aanvullend geïnformeerd over de richtlijnen en wordt de bewoner onderworpen aan een aantal vragen:
  • Voorlichting heeft betrekking op strenge interne veiligheidsprotocollen binnen Zonmaat.
  • De vragen hebben betrekking op de aanwezigheid van klachten rond verkoudheid, koorts en hoest + de vraag of bewoner in contact is geweest met iemand waarbij de diagnose Corona is gesteld.
  • Bij een instemmend antwoord zullen de werkzaamheden geen doorgang vinden en wordt de woning on hold gezet voor uitvoering.  
 • Bij aankomst bij de woning houdt de bewoner gepaste afstand tot de bewoner en stelt de monteur opnieuw een 2-tal vragen, waarvan de antwoorden in het opleverdocument worden opgenomen;
  • Ik kom vandaag zonnepanelen plaatsen. Ik heb geen Corona-achtige klachten en ben niet bewust in contact geweest met iemand waarvan een positieve diagnose is gesteld. Mag ik bij u binnen komen om het werk uit te voeren?
  • Zijn er mensen met Corona-achtige klachten binnen?
  • Bij een instemmend antwoord zullen de werkzaamheden geen doorgang vinden en wordt de woning on hold gezet voor uitvoering.  
 • Blijkt er tijdens het installatiewerk toch iemand in de woning aanwezig te zijn met klachten, dan vertrekt de monteur omwille van veiligheidsoverwegingen.
 • Dakmonteurs komen niet in de woning en maken geen gebruik van het toilet van de bewoner. De behoefte wordt onderweg gedaan (buiten de bebouwde kom uit het zicht) of in een emmer in de bus. Indien echt nodig rijden medewerkers terug naar de vestiging.
 • Monteurs wassen elk uur de handen en het gezicht (met eigen voorzieningen).
 • Monteurs nemen geen consumpties aan van bewoner.
 • Werkkleding wordt elke dag gewassen.
 • Op de vestiging laten we alle teams gespreid vertrekken tussen 6.30 en 7.30 uur om te voorkomen dat er groepsvorming ontstaat.
 • Groepsvorming in algemene zin is verder verboden.
 • De medewerkers is gevraagd sociale contacten extreem te beperken.
 • De vestiging en de bussen worden dagelijks gereinigd. Hiervan wordt een registratie bijgehouden.
 • Voor zover mogelijk reizen medewerkers van Zonmaat alleen. In veel gevallen is dat bij de dakmonteurs niet mogelijk. Zij rijden dan met maximaal 2 personen, ramen op een kier, praten niet elkaars kant op en reinigen de bus dagelijks grondig. De planning houdt zoveel mogelijk dezelfde monteurs in het team.

Dit protocol wordt op maandag, woensdag en vrijdag geëvalueerd op basis van de actuele inzichten van de organisatie en van het RIVM.

Voor vragen of opmerkingen ten aanzien van deze verscherpte veiligheidsmaatregelen kunt u contact opnemen met algemeen directeur Stefan van Lienden op telefoonnummer 06 – 26 94 87 51 en corona-verantwoordelijke/veiligheidsmanager Ruben Mentz 06 – 48 93 68 35.

You must be ingelogd to post a comment.