Waarom gaat de salderingsregeling veranderen?

U wilt wel zonnepanelen op uw dak, maar de buurman vertelt dat het niet meer zoveel oplevert dan voorheen, omdat de overheid de regels verandert.

Hieronder vertellen wij hoe het zit met de huidige en toekomstige regelingen voor zonnepanelen.

De salderingsregeling
Om zonnepanelen te stimuleren besloot de overheid om iedereen die groene stroom op het net zet te belonen. De stroom die u op het net zet mag u aftrekken van uw eigen verbruik. Door deze regeling is elke kilowattuur met zonnepaneel geproduceerde elektriciteit even veel waard als het consumententarief, ongeacht de vraag of de elektriciteit direct achter de meter gebruikt wordt (‘zelfconsumptie’) of aan het net wordt geleverd en op een ander tijdstip geconsumeerd (‘saldering’). De salderingsregeling was bedoeld om het installeren van zonnepanelen te stimuleren. In 1990 was de terugverdientijd zo’n 25 jaar, nu slechts 7 jaar. De salderingsregeling heeft dus in belangrijke mate bijgedragen aan de groei. Kortom, het heeft meer vraag naar zonnepanelen gecreëerd, omdat ze financieel aantrekkelijker zijn.

Goedkopere zonnepanelen
Daarnaast hebben zonnepanelen de afgelopen jaren ook een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Jaarlijks wordt er meer zonnestroomvermogen geïnstalleerd en er is ook een spectaculaire daling in de kosten van zonnepanelen. Dit maakt zonnepanelen financieel ook aantrekkelijk. De salderingsregeling gaat daarom op de schop. In plaats daarvan krijgt u straks ‘een redelijk tarief’ van uw energieleverancier voor alle stroom die u op het net zet, net zoals de terugleververgoeding.

Nieuwe investeringen
De misgelopen belastingen, wil de overheid nu liever aan andere groene stimuleringsmaatregelen uitgegeven. Door heffingen te introduceren, kunnen bijvoorbeeld lagere inkomens geholpen worden in de energietransitie of minder volwassen technologieën gestimuleerd worden. Al in 2014 heeft minister Kamp aangekondigd dat de salderingsregeling zou worden geëvalueerd en dat de regeling in elk geval tot 2020 wordt gehandhaafd.

Afbouw van de salderingsregeling
In april 2019 gaf minister Wiebes echter aan dat vervanging door een terugleversubsidie te ingewikkeld is en de salderingsregeling pas vanaf 2023 wordt afgebouwd tot 2031. Voor het directe eigen gebruik van opgewekte elektriciteit verandert er niks. Elk jaar kunt u dan 9% minder salderen. De stroom die u direct verbruikt blijft hierdoor het meest waard. Daar hoeft u namelijk geen inkoopkosten en belasting over te betalen.